Pasek Pasek
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
Konkurs literacki „40 Pokoleń” PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 25 maja 2018 06:58
AddThis Social Bookmark Button

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne.

Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:

  1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
  2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
  3. Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego zakresu tematycznego.

Tytuł konkursu, „40 Pokoleń” nawiązuje do faktu, że na 1000-letnie dzieje Polski złożyło się życie tylu właśnie generacji. Posługiwanie się kategorią pokolenia pomaga wyjaśnić dzieciom, czym jest ciągłość historyczna i jakie elementy symbolizują przynależność do wspólnoty. Teksty, które trafią do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), przygotują je do poznawania skomplikowanych dziejów naszego kraju. Książeczki powinny nieść treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i zarazem podawać je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.

Co było nośnikiem pamięci, zanim wynaleziono komputery? Jakie adresy widniały na listach wysyłanych do Polski 80, 180 czy 800 lat temu? Gdy grają hymn narodowy, dlaczego stajemy na baczność? – to pytania, które stawiają dzieci. Na te i podobne zagadnienia powinny znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.

Konkurs ma charakter otwarty ‒ może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych.

Na autorów czekają 3 nagrody po 7000 złotych każda.

Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 grudnia 2018 roku.

Wydruk w jednym egzemplarzu wraz z jego wersją elektroniczną na nośniku (w formacie edytowalnym: doc, docx, rtf lub odt) oraz Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska 33/35

00-560 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”

Szczegółowe informacje (regulamin, kwestionariusz zgłoszenia do konkursu) znaleźć można na stronie internetowej www.muzhp.pl.

Organizator: Muzeum Historii Polski.

Patronat: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, portal dzieje.pl, portal historia.org.pl.

Dodatkowe informacje:

Monika Machlejd

Koordynator projektu

Dział Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych

Muzeum Historii Polski

tel.: (22) 211 90 30

monika.machlejd@muzhp.pl

 
IX edycja konkursu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 25 maja 2018 06:55
AddThis Social Bookmark Button

24 maja, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, przeprowadzona została w naszej szkole kolejna edycja konkursu wiedzy o naszej gminie i powiecie. IX już raz uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wykazywali się wiedzą o naszym regionie. W konkursie udział wzięło 76 osób. Nowością tej edycji było rozwiązywanie testu na komputerach, co pozwoliło na natychmiastowe sprawdzenie wyniku. Po podsumowaniu wszystkich testów możemy stwierdzić, że uczestnicy przygotowali się do niego bardzo dobrze. 100% punktów uzyskały Katarzyna Glinka z SP Raki i Sandra Czapilcka z ZS Krasnosielc. Miejsc 1, 2 i 3 było w sumie 21. Nagrodą w konkursie jest udział w spływie kajakowym rzeką Orzyc w dniach 16-17 czerwca. Bardzo dziękujemy pani Beacie Grabowskiej i panu Konradowi Zysk za koordynację dzisiejszego konkursu.

Aleksandra Rykaczewska

Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 06:58
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 01 maja 2018 17:48
AddThis Social Bookmark Button

Piątek 27 kwietnia był ostatnim dniem nauki dla 36 absolwentów naszej szkoły. W obecności dyrektora, zaproszonych gości, nauczycieli i kolegów z klas młodszych, uczniowie klasy III LO i IV TA odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Wicestarosta Powiatu Makowskiego Dariusz Wierzbicki, Radna Powiatu Makowskiego Zofia Czajkowska, Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, Kierownik KRUS w Makowie Mazowieckim Adam Miecznikowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Białobrzeska oraz rodzice absolwentów. Dyrektor szkoły, Tomasz Olkowski, wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Zasłużonym sportowcom, bezinteresownym wolontariuszom i aktywnym samorządowcom podziękowano za ich pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.  Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru przez absolwentów młodszym kolegom. Na zakończenie klasa III TA wraz z wychowawcą panią Anetą Michalską przygotowała część artystyczną oraz prezentację multimedialną ze zdjęciami absolwentów. Niejednemu z nich łza zakręciła się w oku.

Poprawiony: wtorek, 01 maja 2018 18:41
 
Powiatowy Konkurs Orki PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 24 kwietnia 2018 16:39
AddThis Social Bookmark Button

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, odbyła się III edycja  Powiatowego Konkursu Orki. Jego celem było upowszechnianie wśród uczniów szkół rolniczych Powiatu Makowskiego znajomości zasad tradycyjnej orki zagonowej wg procedur konkursowych z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy. Do udziału w eliminacjach z naszej szkoły wytypowano dwóch uczniów z klasy IV Technikum Agrobiznesu: Łukasza Kęszczyka i Damiana Siemiatkowskiego. Drużynowo Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu zajął I miejsce, pokonując pozostałe szkoły. W klasyfikacji indywidualnej Łukasz Kęszczyk zajął II miejsce, natomiast Damian Siemiatkowski miejsce III.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Aneta Michalska

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2018 05:14
 
Turniej Piłki Nożnej PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 19 kwietnia 2018 10:43
AddThis Social Bookmark Button

W dniu 11.04.2018 roku w Krasnosielcu odbył się Turniej Piłki Nożnej chłopców w ramach Powiatowych Igrzysk Sportowych. Naszą szkołę reprezentowali: Znajdek Krzysztof, Budny Sebastian, Maluchnik Krzysztof, Kuciński Kacper, Grabowski Bartek, Kurzyński Bartek, Podpora Krystian, Klik Czarek, Popielarski Kamil, Gwiazda Mateusz, Budny Kamil i Pogorzelski Damian. Po zaciętej rywalizacji nasi chłopcy zajęli II miejsce wygrywając z: ZS Różan 6:1, ZS Maków 2:1 i przegrywając z LO Maków 0:3.

Konrad Łukaszewski

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 16:39
 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 12 kwietnia 2018 10:06
AddThis Social Bookmark Button

12 kwietnia gościli w naszej szkole pan Jan Faberski (42,250 litra oddanej krwi) i pan Tomasz Wierzbicki - członkowie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi i promotorzy idei honorowego krwiodawstwa. Pan Jan przyjechał do naszej szkoły już po raz trzeci, by zapoznać naszych uczniów z historią badań krwi, jej grupami i wielką rolą, jaką pełni w leczeniu ludzi. Uczniowie dowiedzieli się, jakie warunki trzeba spełnić, by móc honorowo oddać krew, jak często można to robić i jakie grupy krwi są najpopularniejsze a jakie najrzadsze. Na spotkaniu obalone zostały również mity krążące wokół krwiodawstwa.

Aleksandra Rykaczewska

Poprawiony: czwartek, 12 kwietnia 2018 10:12
 
I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „The Best” PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
środa, 11 kwietnia 2018 07:32
AddThis Social Bookmark Button

Konkurs, który odbył się w naszej szkole w dniu 10.04. był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu makowskiego. Celem naszej inicjatywy było m.in. kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się języka angielskiego, w tym również zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych – ich historii, geografii, kulturze, życiu społecznym i politycznym, miejscu w Europie i na świecie. Ponadto naszym zamierzeniem  było rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się języków obcych i rozwijania  umiejętności ICT, jakże potrzebny na dzisiejszym rynku pracy.

Aby uczestniczyć w kolejnym etapie uczniowie przeszli przez sito wewnętrznej eliminacji w macierzystych placówkach. Do naszej szkoły przybyli ,,najlepsi z najlepszych” łącznie do etapu międzyszkolnego  przystąpiło  25 uczniów.  W kategorii szkół średnich przystąpiły wszystkie szkoły z powiatu makowskiego, zaś w wśród szkół gimnazjalnych do rywalizacji przystąpili uczniowie z 9 szkół mieszczących się w: Czerwonce, Gąsewie, Krasnosielcu, Makowie  Maz., Płoniawach, Różanie, Rzewniu oraz Sypniewie.

Wykorzystując nowoczesne laboratorium językowe zaprosiliśmy zakwalifikowanych uczniów do rozwiązania testu sprawdzającego umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Podano uczestnicy zmierzyli się z testem  leksykalno-gramatycznym, rozwiązywanym online, przygotowanym przez organizatora konkursu.

Miło jest nam poinformować, iż zwycięzcami okazali się:

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Aleksander Królikowski ( PG im. Obrońców Różana w Różanie)

II miejsce - Kamila Lewandowska (PG nr 1 w Makowie Maz.)

III miejsce - Adam Rzepka (PG im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie)

Kategoria szkół średnich:

I miejsce - Jakub Kordowski ( LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Maz.)

II miejsce -Patrycja Śladowska ( LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Maz.)

III miejsce- Nikolina Pakieła ( ZS im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu)

Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs nie odbyłby się bez sponsorów, dzięki którym mogliśmy ufundować nagrody, które przydadzą się w dalszej nauce i rozwijaniu kompetencji językowych.  Serdecznie podziękowania kierujemy do pana Andrzeja Radomskiego właściciela  firmy 4R PROJEKTY I USŁUGI za ufundowanie kompletu nagród dla najlepszych uczniów w kategorii szkół gimnazjalnych, Starosty powiatu makowskiego pana Zbigniewa Romana Deptuły  za ufundowanie I nagrody w kategorii szkół średnich. Ponadto wsparcie finansowe okazały nam: Zakład Mleczarski „Polindus” w Gąsewie, "Pal-Mar" S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe Marcin Brzuzy i Władysław Brzuzy, Gospodarstwo Agroturystyczne RELAX Danuta i Witold Kluczek, TARTACZNICTWO Dariusz Białobrzeski oraz firma ROL-BRAT Sławomir Załęski, Wiesław Załęski.

Warto zaznaczyć, że rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, a sami uczestnicy wykazali się olbrzymią znajomością języka angielskiego.

Konrad Zysk

Poprawiony: czwartek, 12 kwietnia 2018 04:43
 
Powiatowy Konkurs "Tej, co nie zginęła" PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 10 kwietnia 2018 18:32
AddThis Social Bookmark Button

10 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje konkursu wokalno-recytorskiego upamiętniającego 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę "Tej, co nie zginęła". Naszą szkołę reprezentował Artur Róziecki, uczeń klasy III TA. Wykonał on utwór "Pieśń o żołnierzu tułaczu". W kategorii szkół ponadpodstawowych zajął III miejsce. Gratulujemy:)

Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2018 08:18
 
NASZA UCZENNICA FINALISTKĄ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 05 kwietnia 2018 05:39
AddThis Social Bookmark Button

Małgosia Dudek- uczennica klasy III LO po raz drugi została finalistką wojewódzkiego etapu Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”. W roku szkolnym 2017/2018 miała miejsce XVIII już edycja tego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Małgosia wzięła w nim udział po raz drugi. Najpierw jednak zdobyła pierwsze miejsce w szkolnej edycji konkursu, podczas zmagań powiatowych w Płoniawach Bramurze zajęła drugie miejsce, by następnie znaleźć się w gronie finalistów etapu wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy Małgosi tak dobrego wyniku, przede wszystkim zaś dobrej znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji, co jak wiadomo wcale nie jest umiejętnością łatwą.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku w Technikum Samochodowym przy alei Jana Pawła II 69.

Osoby zainteresowane pełną listą laureatów i finalistów konkursu „Ortografia na medal” zapraszamy na wskazaną stronę:

http://swnp.waw.pl/wyniki-xviii-konkursu-ortograficznego-ortografia-na-medal/

Beata Grabowska

 
Dzień Patrona PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
sobota, 24 marca 2018 20:28
AddThis Social Bookmark Button

24 marca 1794 roku na Rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę Narodowi Polskiemu. Tak rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie – jedna z najbardziej heroicznych kart w historii Polski, świadectwo bohaterstwa Polaków i miłości do Ojczyzny. Tradycyjnie w rocznicę tego wydarzenia w naszej szkole obchodzimy w uroczysty sposób Święto Patrona Szkoły.

Na tę okoliczność w szkole odbyła się uroczystość, którą zaszczycili szacowni goście Radna Powiatu Makowskiego Zofia Czajkowska oraz Przyjaciel Szkoły Sławomir Chełchowski. Zgromadzeni, po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchali przemówienia Dyrektora Szkoły - Pana Tomasza Pawła Olkowskiego. Uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką wychowawczyni p. Agnieszki Grabowskiej, wspomagani przez samorząd szkolny, przygotowali przedstawienie przybliżające wydarzenia z życia Patrona Szkoły. Część artystyczną uświetniono występami młodzieży, która wykonała okolicznościowe pieśni patriotyczne. Podczas uroczystego apelu zostały też wręczone podziękowania i nagrody dla uczestników „Konkursu niepodległościowego z Tadeuszem Kościuszko w tle”. Na koniec uczniowie klas maturalnych odtańczyli Poloneza kościuszkowskiego.

Podsumowując, 23 marca był dniem, w którym po raz kolejny kultywowano tradycje szkoły.

Anna Drejko

Poprawiony: poniedziałek, 26 marca 2018 06:17
 
Historyczny konkurs niepodległościowy z postacią Tadeusza Kościuszki w tle PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 23 marca 2018 16:12
AddThis Social Bookmark Button

20 marca odbył się szkolny „Historyczny konkurs niepodległościowy z postacią Tadeusza Kościuszki w tle”. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Każdą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna. Wśród zadań znalazły się: praca z tekstem źródłowym, praca z mapą konturową, krzyżówka oraz quiz historyczny o tematyce niepodległościowej. Zawodnicy musieli też rozpoznać wizerunki polskich bohaterów niepodległościowych i odpowiedzieć na serie pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia Tadeusza Kościuszki. W dniu dzisiejszym, podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły, nastąpiło rozstrzygnięcie wyników konkursu:

I miejsce – reprezentanci klasy III Technikum Agrobiznesu: Adam Pajewski, Artur Róziecki i Sebastian Tański,

II miejsce – reprezentanci klasy I Liceum Ogólnokształcącego: Eliza Dudek, Damian Szewczak i Szymon Ferenc,

III miejsce – reprezentanci klasy III Liceum Ogólnokształcącego: Maria Glinka, Bartosz Jurczewski, Rafał Perzanowski.

Gratulujemy!!! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Anna Drejko

Poprawiony: piątek, 23 marca 2018 16:25
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Godzina

Ulti Clocks content

Odliczanie

Do zakończenia roku szkolnego zostało: 22.6.2018 9:00 26 Dni
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj123
mod_vvisit_counterWczoraj1667
mod_vvisit_counterTen miesiąc45881
mod_vvisit_counterWszystkie dni1156415

Ilość osób online 24
Dziś: Maj 27, 2018